Wednesday, Oct 22, 2014

Waktu Solat

[ Tukar Kawasan ]
Tutup
2
1

LoginDetik STPM 2014

Peperiksaan STPM 12.11.2014 12:00 21 Days

Kalendar Aktiviti

« < October 2014 > »
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Undian

Keberkesanan Laman Web Ini
 

Aktiviti Terkini

No events

Bentuk-bentuk Ayat

PDFPrintE-mail


a. Ayat Tunggal

b. Ayat Majmuk :- i. Ayat Majmuk Gabungan

ii. Ayat Majmuk Pancangan

1. Majmuk Pancangan Relatif

2. Majmuk Pancangan Komplemen

3. Majmuk Pancangan Keterangan

4. Majmuk Campuran

Pengenalan  

 • Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk.
 • Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan.
 • Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya, kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif.
 • Jika kita amati pula tujuan ayat, maka kita dapati pula ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru.
 • Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan.
 • Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar.  

Ayat Tunggal

 • Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.
 • Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar.
 • Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif.
 • Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis.
 • Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung.

            Subjek    =  Lelaki itu

            Predikat  =  sedang menembak burung .

 • Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal

(subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

 

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur.

Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara.

Di dalam almari tali leher ayah.(pasif)

Nama encik siapa?

Berapakah keuntungan kita hari ini?

 

 • Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.
 • Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif.
 • Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.

 

AYAT MAJMUK

1. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa

2. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat - ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain.

Ayat Majmuk Gabungan

Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan, atau,tetapi, serta, lalu dan sebagainya.

Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa .

Cuba teliti contoh di bawah.

(1) Aminah pandai menyanyi dan menari.

(2) Aminah pandai menyanyi

(3) Aminah pandai menari

Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3).

Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan.

Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama.

Lihat contoh berikut:

(1) Pengetahuan pemidato itu sempit, hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak  menarik.

(2) Pengetahuan beliau sempit

(3) Hujah-hujahnya cetek

(4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik.

Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2), (3) dan (4).

Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung “serta”.

Semua klausa sama tarafnya, iaitu klausa utama.

Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan .

Untuk fakta yang bertentangan, kata hubung seperti dan, serta, tambahan, pula, sambil dan sebagainya digunakan.

Untuk fakta yang bertentangan, kata hubungan seperti tetapi, sebaliknya, padahal dan sebagainya digunakan .

  

Ayat Majmuk Pancangan

Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara.

Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat  kecil.

Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang, bahawa, kerana, jika, apabila, sungguhpun dan sebagainya.

Dalam bahasa Melayu, ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif, ayat komplemen, dan ayat keterangan.

 

Jenis-Jenis Ayat Majmuk Pancangan

Ayat Majmuk Pancangan

 

Ayat Relatif

 

Ayat Komplemen

Ayat Keterangan

Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil.

Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung .

Perhatikan contoh berikut:

1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Leman.

(2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Leman

(3) Kanak-kanak itu cedera

 

Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan “kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang.

 

Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama.

Perhatikan contoh berikut:

Dia memberitahu sesuatu

Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``giginya sakit'' atau ``membeli baju baru'' atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang.

Dia memberitahu giginya sakit

Dia memberitahu membeli baju baru

Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok.

Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif.

Selain itu, subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama.

 

Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat.

Contoh:

Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia.

Oleh sebab dia memandu terlalu laju, Atan menerima empat saman.

Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama, iaitu

Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman.

Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu

Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan :

kerana, oleh, sebab, lantaran, hingga sehingga, jika, kalau, sekiranya, andainya, setelah, tatkala, sementara, ketika, sambil, agar, supaya, kalau-kalau, untuk, bagi, demi, dengan, sungguhpun, walaupun, meskipun, sekalipun, seperti, bagai, macam, bak, umpama.

 

(1). Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu.

Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama.

Kesimpulanya, ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama.

(2) Atan menampar budak itu.

(3) Atan cepat naik angin

(4)  Budak itu suka mengintai orang kampung.

Perhatikan pula contoh yang berikut:

 

Lihat contoh berikut:

 

Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu.

Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api” atau “pembuangan putung rokok merata-rata'', maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

 

 

 

 

 

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.

Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.

Lihat contoh berikut:

Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu.

Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ”Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' , maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.

Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.

 

 

( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan

(2) Jefri membeli novel Samad Said

(3) Novel Samad Said baru dipasarkan.

Prehatikan lagi contoh berikut:

Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utamaayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. dan dijadikan

 

 

Ayat Relatif

 

Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil.

Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung.

Perhatikan contoh berikut:

1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Pak Samad.

(2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Samad.

(3) Kanak-kanak itu cedera.

 

Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang.

 

(1). Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu.

Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama.

Kesimpulannya, ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama.

(2) Atan menampar budak itu.

(3) Atan cepat naik angin

(4)  Budak itu suka mengganggu orang kampung.

 

 

( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan

(2) Jefri membeli novel Samad Said

(3) Novel Samad Said baru dipasarkan .

Prehatikan lagi contoh berikut:

Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang.

 

  

Ayat Pancangan Komplemen

 

Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan

ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama.

Perhatikan contoh berikut:

Dia memberitahu sesuatu

Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “giginya sakit'' atau “membeli baju baru'' atau “akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang.

 

Dia memberitahu giginya sakit

Dia memberitahu membeli baju baru

Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok.

Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif.

Selain itu, subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama.

 

Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu.

Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata”, maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama . 

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.

Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah

menyebabkan kebakaran.

Lihat contoh berikut:

Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu.

Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' , maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

 

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.

Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.

 

 

Ayat Majmuk Pancangan Keterangan

Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat.

Contoh:

Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia.

Oleh sebab dia memandu terlalu laju, Atan menerima empat saman.

Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama, iaitu

Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman.

Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang terte

Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu.

Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan :

kerana, oleh, sebab, lantaran, hingga sehingga, jika, kalau, sekiranya, andainya, setelah, tatkala, sementara, ketika, sambil, agar, supaya, kalau-kalau, untuk, bagi, demi, dengan, sungguhpun, walaupun, meskipun, sekalipun, seperti, bagai, macam, bak, umpama.

 

Ayat Majmuk Campuran

Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat.

Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan.

Biasanya, ayat jenis ini panjang.

Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya.

Perhatikan contoh-contoh di bawah.

Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan, ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan.

contoh 1

Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1).

(Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu, atau dua ayat utama dan satu ayat kecil.

contoh 2: 

Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung (U3).

(Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil)

contoh 3:

Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2).

(Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil; atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan).

contoh 4:

Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2).

(Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara).

 

Bibliografi

Goay Teck Chong,Choo Say Tee dan Zainuddin Ahman. 2008. Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1. Petaling Jaya. Pearson Longman.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj, Musa, dan Abdul Hamid Mahmud. 1993. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustka.

Siti Hajar Abdul Aziz. 2008. Bahasa Melayu 1.Siri Pendidikan Guru. Kuala Lumpur. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

http://bmmaya.blogspot.com/2009/05/ayat-majmuk-pancagan.html

http://tatabahasabm.tripod.com/tata/amajmuk.htm

www.tutor.com.my. Portal Pendidikan Utusan

Jumlah Pelawat

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini710
mod_vvisit_counterSemalam3603
mod_vvisit_counterMinggu Ini14828
mod_vvisit_counterMinggu Lepas45529
mod_vvisit_counterBulan Ini70752
mod_vvisit_counterBulan Lepas253959
mod_vvisit_counterKeseluruhan5586478

Hubungi

Cikgu Fairose Bt. Shamsudin

home Alamat: SMK Bandar Tasik Kesuma, Beranang Selangor.

phone No. Telefon : 0193300307

email Email fairose65@gmail.com


 

Penafian

Penafian : Pihak admin tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini Sesuai untuk paparan menggunakan perisisan Mozilla Firefox dan Internet Explorer 7